PROJEKT

Zbog svoje specifične lokacije resort SeeMAR Residence ima višestruku namjenu. Sastoji se od šest lokacija s urbanističkim uvjetima za različite vrste sadržaja.

Na položaju s kojeg se pruža pogled na Kvarnerski zaljev, koji je prometno povezan sa svim važnim europskim odredištima, lako je zamisliti specijalizirane zdravstvene ustanove, poliklinike, rehabilitacijski centar za sportaše, ekskluzivan hotel, luksuzne stanove, suvremen i siguran senior resort…

S prekrasnim pogledom na zaljev, otoke, a istodobno i na zelene obronke, najatraktivniji urbani resort obuhvaća šest lokacija višestruke namjene.

Svaka od lokacija unutar resorta SeeMAR Residence definirana je prostorno i namjenski detaljnim urbanističkim planom grada Rijeke, vlasnički je pripremljena te pripada poduzeću GP KRK d.d. ili njegovim poduzećima.

Na lokaciji se može započeti graditi odmah nakon dobivanja građevinske dozvole koju investitor može dobiti u roku od najviše dva mjeseca od predaje valjane projektne dokumentacije na verifikaciju državnim tijelima.

Idejni projekti navedeni u ovoj brošuri činili su temelj za izradu detaljnog urbanističkog plana grada Rijeke te sve navedene namjene građevina, njihova bruto razvijena površina, karakteristike građevina (broj katova i slično) odgovaraju prostornim planovima.

GP Krk d.d. je otvoren prema investitorima za sve mogućnosti ulaganja u navedene lokacije: prodajom projektne tvrtke koja posjeduje nekretnine i projekt, prodajom cijelog projekta sa zemljištima i idejnim rješenjima ili prodajom pojedinog građevinskog zemljišta.

SeeMAR resort:
• Objekt Dp-10
• Objekt Dp-9
• Objekt Dp-2
• Objekt Dp-8a
• Objekt Bp-6a
• Objekt Bp-6b