OBJEKT DP-8a

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• katnost = S + P + 3
• bruto razvijena površina = 4.142 m2
• Površina građevne čestice = 2.022 m2

Na ovoj se lokaciji može sagraditi stambena zgrada s ukupno 26 stanova različite veličine, dvostruke orijentacije koja bi osigurala podjednaku osunčanost i protočnost zraka te stanove tako učinila pogodnima za svojevrsni senior resort.

Stanovi bi bili prilagođeni starijim osobama s 24-satnom osiguranom njegovateljskom i medicinskom skrbi. Zgrada bi također bila potpuno prilagođena da je koriste i njome se kreću osobe smanjene pokretljivosti (posebna dizala i stepenice, zajednički sportski prostor prilagođen starijoj generaciji te uređene zelene površine)…


MOGUĆNOST IZGRADNJE STAMBENIH KAPACITETA, NPR.:
• senior resort
• stanovi prilagođeni starijim osobama…

OKVIRNI STAMBENI KAPACITETI
• ukupna brutto površina stanova (m2) 2.850
• ukupna brutto površina posl. prost (m2) -
• ukupna brutto površina garaža (m2) 1.292
• sveukupna brutto površina 4.142
• ukupna netto površina stanova* 1.909
• okviran broj stanova 26
• ukupna netto površina posl. prostora* -
• broj PM u garažama 46
• broj PM na otvorenim površinama 0


U tlocrtnu projekciju ne uračunavaju se ukopani dijelovi zgrade završno uređeni kao zelena/kolnopješačka površina
*Netto korisna površina (sa koeficijentima), bez podrumskih spremišta