NASLOVNA

OBJEKT

TEHNIČKI OPIS

ARHITEKTONSKA KONCEPCIJA I NAMJENA

Zgrada je oblikovana sa širom bazom i užim vertikalnim tornjem koji se uzdiže nad njom. Tlocrt stambenog djela zgrade je trokutastog oblika sa blagim zaobljenjem na kutevima. Oblikovanjem je postignuta željena orjentacija stanova kojima je osigurano kvalitetno osunčanje i pogled prema moru. Promišljena je zamisao o pravilnoj orijentaciji stambenih prostora prema stranama svijeta na način da se izbjegava nepovoljna sjeverna orijentacija. Na taj način svaki stan ima osiguran pogled prema Riječkom zaljevu. Prostori za parkiranje vozila stanara i spremišta/drvarnice nalaze se u podrumskoj etaži (preuzmite tlocrt podruma). Glavni pješački ulaz u stambene dijelove zgrade nalazi se sa sjeverne strane (u razini prvog kata), a poslovnim prostorima se pristupa izravno s pješačke plohe trga koji se uređuje na južnoj strani građevne čestice prema gradskoj ulici (u razini prizemlja). Svi stanovi imaju duboke loggie, pojedini i prostrane terase, prilagođene mediteranskoj klimi i boravku na otvorenom. Stanovi su radijalno raspoređeni oko središnjeg prostora sa stubištem i dizalima. U sklopu zgrade nalaze se i pojedini poslovni prostori i to: supermarket, specijalizirana trgovina na malo i ugostiteljski prostor. Na otvorenim površinama građevne čestice planiraju se i dodatna parkirna mjesta u funkciji poslovnih prostora. U stambenom tornju Bp-6a nalazi se sveukupno 38 stanova i 3 poslovna prostora.


KONSTRUKCIJA

Nosivu konstrukciju zgrade čini armirano-betonska jezgra koja se proteže kroz sve etaže zgrade, te sistem armirano-betonskih zidova, ploča, greda i stupova koji prenosi vertikalne sile sve do tla. Konstrukcije zidova i međukatnih konstrukcija između stanova i poslovnih prostora osiguravaju propisnu zaštitu od buke i širenje zvučnih valova između tih prostora. Ispune vanjskih i unutarnjih zidova izvode se iz blokova od porobetona te osiguravaju vrhunsku toplinsku i zvučnu izolaciju, te odlična protupotresna i protupožarna svojstva. Pregradni zidovi unutar stanova izvode se od gips-kartonskih ploča dvostruke debljine sa slojem izolacijskog materijala u međuprostoru. Dijelovi pročelja izvode se ostakljenim stijenama (prozorima i vratima). Svi otvori za prirodno osvjetljenje imaju ugrađene elemente za zaštitu od sunca (za zatamnjenje). Projektirani energetski razred objekta je A+.


INSTALACIJE

Građevina će biti priključena na vodoopskrbnu infrastrukturu, odvodnju, elektro-distributivnu mrežu, DTK mrežu i gradski plinovod. Stanovi su klimatizirani klima uređajem s jednom unutarnjom jedinicom koja je smještena u dnevnom boravku. Vanjske klima jedinice su smještene na loggiama stanova. Na posljednjem 9. katu zgrade, koji se gradi sa umanjenom tlocrtnom površinom u odnosu na ostale etaže smještena je plinska kotlovnica za opskrbu zgrade toplinskom energijom. Grijanje je predviđeno kao plinsko etažno podno grijanje sa upravljanjem preko sobnog termostata. Iz centralne plinske kotlovnice razvodi se topla voda po zgradi. Za centralno smještene prostorije (kupaonice, wc, kuhinje i sl.) bez fasadnih otvora predviđena je ventilacija putem ventilacijskih kanala za svaku prostoriju posebno. Ventilacijski kanali smješteni su u izoliranim ventilacijskim oknima. Elektroinstalacija jake i slabe struje kojom je opremljen svaki stan sastoji se od instalacija jake struje, telefonske instalacije i RTV instalacije. Građevina je opremljena zajedničkim antenskim sustavom za prijem TV i radio programa. Vodoopskrba i odvodnja objekta predviđena je iz visokokvalitetnog materijala za vodoopskrbu i visokokvalitetnog sustava i materijala za odvodnju. U kupaonicama su predviđeni priključci za stroj za pranje rublja, a u kuhinjama priključci za stroj za pranje posuđa.


OPREMA STANOVA

Svi stanovi opremljeni su kvalitetnim keramičkim podnim i zidnim pločicama 1. klase, dvoslojnim parketom koji je prilagođen potrebama podnog grijanja, te sanitarnom opremom renomiranih europskih proizvođača. Vrhunska stolarija te aluminijske rolete na daljinsko upravljanje dio su standardne opreme svakog stana.


KRETANJE OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

U sklopu zgrade ukupno 4 stana lako je prilagodljivo osobama smanjene pokretljivosti. Riječ je o stanovima oznaka: 1-1, 1-2, 1-3 i 1-4. Lako prilagodljivi stanovi za osobe smanjene pokretljivosti smješteni su na prvom katu zgrade, što im osigurava neposredan horizontalni evakuacijski izlaz na vanjski prostor u slučaju opasnosti. Zgrada je opremljena s dva dizala. Svijetle mjere kabina iznose 1,10m x 1,40m te 1,10m x 2,10m (širina x dubina) što omogućava nesmetano korištenje dizala osobama smanjene pokretljivosti. Za parkiranje vozila osoba smanjene pokretljivosti osigurana su parkirna mjesta u garaži.


LOKACIJA

Stambeni tornjevi SeeMAR nalaze se u gradu Rijeci, na jugoistočnom dijelu naselja Martinkovac smještenog na zapadnom dijelu grada Rijeke, između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka - Kastav (D-304) na sjeveru.

Martinkovac je kvart udaljen svega nekoliko minuta od centra Rijeke s razvijenom infrastrukturom koja Vam jamči odličnu prometnu povezanost kako s ostalim dijelovima Rijeke, tako i s drugim dijelovima Kvarnera i Hrvatske.

Površina na kojoj se gradi osunčana je južna padina koja obiluje zelenilom i s koje se pruža prekrasan pogled prema moru, Riječkom zaljevu, ali i brdovitom riječkom zaleđu.

CIJENE

PRODAJNI CJENIK STANOVA ZA PERIOD 01.07.2018. - 31.12.2018.

STANKATBR. SOBAPARKIRNA MJESTACIJENA
BP6A-1-1prvi32ZAUZETO
BP6A-1-2prvi22156.000,00 €
BP6A-1-3prvi11ZAUZETO
BP6A-1-4prvi11ZAUZETO
BP6A-1-5prvi32ZAUZETO
BP6A-1-6prvi22ZAUZETO
BP6A-2-7drugi32ZAUZETO
BP6A-2-8drugi32ZAUZETO
BP6A-2-9drugi11ZAUZETO
BP6A-2-10drugi11ZAUZETO
BP6A-2-11drugi32ZAUZETO
BP6A-2-12drugi22ZAUZETO
BP6A-3-13treći32ZAUZETO
BP6A-3-14treći32ZAUZETO
BP6A-3-15treći11ZAUZETO
BP6A-3-16treći11ZAUZETO
BP6A-3-17treći32ZAUZETO
BP6A-3-18treći22ZAUZETO
BP6A-4-19četvrti22ZAUZETO
BP6A-4-20četvrti22182.000,00 €
BP6A-4-21četvrti22ZAUZETO
BP6A-4-22četvrti22ZAUZETO
BP6A-5-23peti22ZAUZETO
BP6A-5-24peti32ZAUZETO
BP6A-5-25peti21ZAUZETO
BP6A-5-26peti22ZAUZETO
BP6A-6-27šesti22ZAUZETO
BP6A-6-28šesti22ZAUZETO
BP6A-6-29šesti21ZAUZETO
BP6A-6-30šesti22ZAUZETO
BP6A-7-31sedmi22ZAUZETO
BP6A-7-32sedmi22ZAUZETO
BP6A-7-33sedmi21ZAUZETO
BP6A-7-34sedmi22ZAUZETO
BP6A-8-35osmi22ZAUZETO
BP6A-8-36osmi22ZAUZETO
BP6A-8-37osmi21ZAUZETO
BP6A-8-38osmi22ZAUZETO

POSTUPAK KUPNJE NEKRETNINE

1. PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Pri kupnji nekretnine u toku gradnje uobičajeno je potpisivanje predugovora u kojem se definira nekretnina navođenjem zemljišnoknjižnih podataka o nekretnini (katastarske općine, broja čestice i broja zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana) i opisom nekretnine (za stan je to kat, broj stana, opis prostorija od kojih se sastoji i ukupna površina), cijena, datum sklapanja konačnog ugovora i isplata kapare za nekretninu. Kapara se dogovara kao odustatnina. Uobičajeni iznos kapare je deset posto od vrijednosti nekretnine. Nakon uplate kapare nekretnina se označuje kao prodana.


2. UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Nakon dovršetka gradnje objekta ugovorne strane potpisuju ugovor u 2 (dva) primjerka. Kupac s oba primjerka ugovora odlazi javnom bilježniku kod kojeg je deponirani potpis ovlaštene osobe prodavatelja. Kod javnog bilježnika kupac preuzima original ovjerenog ugovora i potreban broj ovjerenih kopija.

Po jedan primjerak ugovora:
• ostaje prodavatelju
• ostaje kupcu
• ostaje javnom bilježniku
• predajete u zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda pri prijedlogu upisa vlasništva
• predajete u poreznu upravu pri prijavi poreza na promet nekretninama
• predajete banci ako kupujete nekretninu kreditom.

Ako kupujete nekretninu kreditom banke, ugovor ćete prethodno solemnizirati kod javnog bilježnika, a banka će upisati hipoteku na nekretninu.

Ako nekretninu kupujete gotovinom to je nešto brža i jednostavnija opcija u odnosu na kupnju stambenim kreditom. U tom slučaju kupac je obavezan u dogovorenom roku (navedenom u ugovoru) izvršiti uplatu ugovorene kupoprodajne cijene (umanjene za iznos uplaćene kapare) na žiro-račun prodavatelja. Uplata se vrši u kunama po srednjem tečaju Erste banke na dan uplate.


3. KUPNJA NEKRETNINE STAMBENIM KREDITOM

Prvi korak odluka je o vrsti kredita. Ukoliko je objekt u fazi izgradnje, a kupac diže hipotekarni kredit tada je realizacija kredita moguća isključivo u banci koja je partner u izgradnji jer s obzirom da to podrazumijeva financiranje od strane banke, banka u tom slučaju ima upisano založno pravo na zemljištu na kojem se objekt gradi. Ako Kupac u posjedu ima neku drugu nekretninu na koju je moguće upisati hipoteku tada Kupac može podići stambeni kredit u banci gdje ima vlastitu štednju ili stambenu štednju.
Nakon sklopljenog Ugovora o prodaji nekretnina, isti mora biti ovjeren kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Prodavatelja. Nakon ovjere Kupac jedan ovjereni primjerak zajedno s vlasničkim listom te ostalom osobnom dokumentacijom u banci podiže zahtjev za odobrenje kredita.
Nakon odobrenja kredita, banka je dužna pripremiti dovoljan broj primjeraka Ugovora o kreditu i Zahtjev za uknjižbu hipoteke u gruntovnici. Ugovore o kreditu potrebno je solemnizirati kod javnog bilježnika, a trošak solemnizacije koji ovisi o visini odobrenog kredita snosi isključivo Kupac.


4. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA

Nakon solemnizacije, Kupac mora izvršiti upis hipoteke u gruntovnici. Za isti je potreban solemniziran Ugovor o kreditu i Zahtjev za uknjižbu hipoteke banke na nekretninu. U gruntovnici nakon predaje zahtjeva dobivate broj pod kojim se vodi Vaš zahtjev odnosno predmet.

Da je proces upisa u gruntovnici završen Kupac će znati kada dobije Rješenje o upisanom teretu nakon kojeg je potrebno izvaditi iz gruntovnice novi Vlasnički list odnosno ZK izvadak na kojem će biti vidljiva upisana hipoteka banke. S tim novim ZK izvatkom i Rješenjem o upisanom teretu Kupac odlazi u banku i dogovara samu isplatu kredita. Banka uplaćuje iznos kupoprodajne cijene iz Ugovora na žiro račun Prodavatelja u kunama po srednjem tečaju Erste banke na dan uplate.

Nakon vidljive uplate ukupne kupoprodajne cijene Prodavatelj Kupcu izdaje Tabularnu ispravu koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Prodavatelja. Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva Kupac podnosi u gruntovnici.
PREUZMITE LETAK (194kB)

Posebna ponuda stambenih kredita za kupce stanova iz projekta SeeMAR.
• ROK POVRATA DO 30 GODINA
• BEZ NAKNADE ZA OBRADU KREDITA
• BEZ TROŠKA PROCJENE NEKRETNINE
*Za više informacija posjetite savjetodavni centar Erste banke u Rijeci (Jadranski trg 3a) ili nazovite 072 37 5549 / 072 37 6348.


GALERIJA

EKSTERIJER
INTERIJER
GRADILIŠTE

GALERIJA

POVRATAK

TRAŽILICA

1 2 3
Broj rezultata0
PRIKAŽI

POŠALJITE UPIT

Vaše ime

Vaše prezime

Vaš broj telefona

Vaša Email adresa

Upit
POŠALJI

INFORMACIJE ZA KUPCE

Kvaliteta stanovanja u stambenim tornjevima na Martinkovcu zasniva se na dva bitna elementa. Prvi najvažniji element je lokacija koja pruža got- ovo idealne uvjete stanovanja. Površina na kojoj se planira gradnja osunčana je južna padina koja obiluje zelenilom i s koje se pruža prekrasan po- gled prema moru, Riječkom zaljevu, ali i brdo- vitom riječkom zaleđu. Udaljenost lokacije od središta grada je svega 6 km, a udaljenost od čvora Diračje (Riječka obilaznica) 500 m.


Kvaliteta stanovanja u stambenim tornjevima na Martinkovcu zasniva se na dva bitna elementa. Prvi najvažniji element je lokacija koja pruža got- ovo idealne uvjete stanovanja. Površina na kojoj se planira gradnja osunčana je južna padina koja obiluje zelenilom i s koje se pruža prekrasan po- gled prema moru, Riječkom zaljevu, ali i brdo- vitom riječkom zaleđu. Udaljenost lokacije od središta grada je svega 6 km, a udaljenost od čvora Diračje (Riječka obilaznica) 500 m.