OBJEKT DP-2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• katnost = 3S + P + 11
• bruto razvijena površina = 7.074 m2
• Površina građevne čestice = 2.021 m2

MOGUĆNOST IZGRADNJE HOTELA, NPR.:
• business hotel
• hotel s kongresnim centrom
• wellness hotel
• ekskluzivno odmaralište

MOGUĆNOST IZGRADNJE SPECIJALIZIRANIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA, NPR.:
• rehabilitacijski centar
• stomatološka poliklinika
• estetska kirurgija
• ortopedija
• fizioterapija


MOGUĆNOST IZGRADNJE STAMBENIH KAPACITETA, NPR.:
• luksuzni stanovi
• specijalizirani stanovi (senior resort)…

ALTERNATIVNA RJEŠENJA HOTEL ILI SPECIJALNE BOLNICE (POLIKLINIKE)
• okvirno broj soba sa svim sadržajima 30
• ukupna brutto površina poslovnog prostora 4.051
• ukupna brutto površina garaža (m2) 2.686
• sveukupna brutto površina 7.074
• ukupna netto posl. prostora 3.038
• broj PM u garažama 72
• broj PM na otvorenim površinama 0

OKVIRNI STAMBENI KAPACITETI
• ukupna brutto površina stanova (m2) 4.051
• ukupna brutto površina posl. prost (m2) -
• ukupna brutto površina garaža (m2) 2.686
• sveukupna brutto površina 7.074
• ukupna netto površina stanova* 2.723
• okviran broj stanova 42
• ukupna netto površina posl. prostora* -
• broj PM u garažama 72
• broj PM na otvorenim površinama 0


U tlocrtnu projekciju ne uračunavaju se ukopani dijelovi zgrade završno uređeni kao zelena/kolnopješačka površina
*Netto korisna površina (sa koeficijentima), bez podrumskih spremišta