ODABERITE KAT NA JEDNOM OD OBJEKATA
STAMBENI TORANJ BP6A
SLOBODNO STANOVA: 1
STAMBENI TORANJ BP6B
SLOBODNO STANOVA: 23
KAT Stanova: 1044