prevnext
Menu

OBJEKT DP-2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • katnost = 3S + P + 11
 • bruto razvijena površina = 7.074 m2
 • Površina građevne čestice = 2.021 m2
  • mogućnost izgradnje hotela, npr.:

   • business hotel
   • hotel s kongresnim centrom
   • wellness hotel
   • ekskluzivno odmaralište
   • mogućnost izgradnje specijaliziranih zdravstvenih ustanova, npr.:

    • rehabilitacijski centar
    • stomatološka poliklinika
    • estetska kirurgija
    • ortopedija
    • fizioterapija

    mogućnost izgradnje stambenih kapaciteta, npr.:

    • luksuzni stanovi
    • specijalizirani stanovi (senior resort)…

    str27_lokacija_DP-2

str26_montaza

ALTERNATIVNA RJEŠENJA

HOTEL ILI SPECIJALNE BOLNICE (POLIKLINIKE)

okvirno broj soba sa svim sadržajima 30
ukupna brutto površina poslovnog prostora 4.051
ukupna brutto površina garaža (m2) 2.686
ukupna brutto površina 7.074
ukupna netto posl. prostora 3.038
broj PM u garažama 72
broj PM na otvorenim površinama 0

OKVIRNI STAMBENI KAPACITETI)

ukupna brutto površina stanova (m2) 4.051
ukupna brutto površina posl. prost (m2) -
ukupna brutto površina garaža (m2) 2.686
sveukupna brutto površina 7.074
ukupna netto površina stanova* 2.723
okviran broj stanova 42
ukupna netto površina posl. prostora* -
broj PM u garažama 72
broj PM na otvorenim površinama 0

U tlocrtnu projekciju ne uračunavaju se ukopani dijelovi zgrade završno uređeni kao zelena/kolnopješačka površina

*Netto korisna površina (sa koeficijentima), bez podrumskih spremišta

str27_estetska_kirurgija

str27_lobby

str27_uho

ぺ ニス 増大 カマグラ ed 治療 薬 性病 症状 性病 症状 睡眠薬 シルデナフィル ぺ ニス 増大 サプリ カマグラ ゴールド ぺ ニス 増大