prevnext
Menu

OBJEKT DP-9

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • katnost = 3S + P + 11
 • bruto razvijena površina = 20.476 m2
 • Površina građevne čestice = 5.119 m2
  • mogućnost izgradnje hotela, npr.:

   • business hotel
   • hotel s kongresnim centrom
   • wellness hotel
   • ekskluzivno odmaralište
   • mogućnost izgradnje specijaliziranih zdravstvenih ustanova, npr.:

    • rehabilitacijski centar
    • stomatološka poliklinika
    • estetska kirurgija
    • ortopedija
    • fizioterapija

    mogućnost izgradnje stambenih kapaciteta, npr.:

    • luksuzni stanovi
    • specijalizirani stanovi (senior resort)…

    str25_lokacija_DP-9

str24_render

ALTERNATIVNA RJEŠENJA

HOTEL ILI SPECIJALNE BOLNICE (POLIKLINIKE)

okvirno broj soba sa svim sadržajima 120
ukupna brutto površina poslovnog prostora 13.420
ukupna brutto površina garaža (m2) 5.776
sveukupna brutto površina 19.196
ukupna netto posl. prostora 10.065
broj PM u garažama 196
broj PM na otvorenim površinama 23

OKVIRNI STAMBENI KAPACITETI)

ukupna brutto površina stanova (m2) 12.710
ukupna brutto površina posl. prost (m2) 710
ukupna brutto površina garaža (m2) 5.776
sveukupna brutto površina 19.196
ukupna netto površina stanova* 7.989
okviran broj stanova 112
ukupna netto površina posl. prostora* 675
broj PM u garažama 196
broj PM na otvorenim površinama 23

U tlocrtnu projekciju ne uračunavaju se ukopani dijelovi zgrade završno uređeni kao zelena/kolnopješačka površina

*Netto korisna površina (sa koeficijentima), bez podrumskih spremišta

str25_dentalna_klinika

str25_lobby

str25_rehabilitacija

ぺ ニス 増大 カマグラ ed 治療 薬 性病 症状 性病 症状 睡眠薬 シルデナフィル ぺ ニス 増大 サプリ カマグラ ゴールド ぺ ニス 増大