prevnext
Menu

OBJEKT DP-10

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • katnost = 3S + P + 11
 • bruto razvijena površina = 25.632 m2
 • Površina građevne čestice = 6.408 m2
  • mogućnost izgradnje hotela, npr.:

   • business hotel
   • hotel s kongresnim centrom
   • wellness hotel
   • ekskluzivno odmaralište
   • mogućnost izgradnje specijaliziranih zdravstvenih ustanova, npr.:

    • rehabilitacijski centar
    • stomatološka poliklinika
    • estetska kirurgija
    • ortopedija
    • fizioterapija

    mogućnost izgradnje stambenih kapaciteta, npr.:

    • luksuzni stanovi
    • specijalizirani stanovi (senior resort)…

    str23_lokacija_DP-10

str12_montaza

ALTERNATIVNA RJEŠENJA

HOTEL ILI SPECIJALNE BOLNICE (POLIKLINIKE)

okvirno broj soba sa svim sadržajima 150
ukupna brutto površina poslovnog prostora 18.016
ukupna brutto površina garaža (m2) 7.718
sveukupna brutto površina 25.632
ukupna netto posl. prostora 13.512
broj PM u garažama 246
broj PM na otvorenim površinama 60

OKVIRNI STAMBENI KAPACITETI)

ukupna brutto površina stanova (m2) 17.751
ukupna brutto površina posl. prost (m2) 265
ukupna brutto površina garaža (m2) 7.718
sveukupna brutto površina 25.632
ukupna netto površina stanova* 11.809
okviran broj stanova 162
ukupna netto površina posl. prostora* 222
broj PM u garažama 246
broj PM na otvorenim površinama 60

U tlocrtnu projekciju ne uračunavaju se ukopani dijelovi zgrade završno uređeni kao zelena/kolnopješačka površina

*Netto korisna površina (sa koeficijentima), bez podrumskih spremišta

str23_kardiostr23_kongresna_sala
str23_soba2
ぺ ニス 増大 カマグラ ed 治療 薬 性病 症状 性病 症状 睡眠薬 シルデナフィル ぺ ニス 増大 サプリ カマグラ ゴールド ぺ ニス 増大